Pony's

Wedstrijden
Tijdens het Hippisch Festijn Grave vinden op zaterdag de ponywedstrijden plaats. Er zijn zowel springwedstrijden als dressuurwedstrijden en voor de jongste kinderen zijn er speciale Bixiewedstrijden. Alle niveaus komen dus aan bod. De springparcoursen worden ontworpen door Marius Bens. Jij rijdt toch zeker ook mee tijdens dit fantastische evenement? Bekijk hieronder het programma en schrijf je meteen in!

Selectie Kring Noord Oost Brabant
Bij de dressuur tellen de eerste proeven van de maand mee als selectiewedstrijd voor de kring Noord Oost Brabant. Ook de springwedstrijden tellen mee als selectie voor de kring Noord Oost Brabant.

Paard-Pony Relais springen
Op zaterdagmiddag rond 16.00 uur vindt een Paard-Pony Relais springwedstrijd plaats. Een paardencombinatie en een ponycombinatie vormen samen een team. De paardencombinatie springt de eerste helft van het parcours, de ponycombinatie het tweede deel. Er wordt meteen op tijd gereden. Het team met de minste fouten en de snelste tijd wint de rubriek. Deelnemers springen op eigen niveau en hoogte. Om aan te melden stuur je een e-mail naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Vermeld de namen van beide combinaties. Heb je nog geen partner om een team mee te vormen, maar wil je wel graag meedoen? Meld je dan gewoon aan, dan proberen wij teams samen te stellen. Dit betreft een demonstratierubriek en telt daarom niet mee voor de officiële KNHS-puntentelling. Inschrijfgeld: € 15,- per team, deelname door maximaal 15 teams.
Prijzen: € 75,- € 50,- € 25,-.

Inschrijvingen
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS door op de knop onderaan deze pagina te klikken.
Je kunt eventueel ook het digitale inschrijfformulier van de KNHS invullen en e-mailen naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Heb je nog geen startpas? Meld je dan aan per e-mail via ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Het verschuldigde inschrijfgeld kan contant betaald worden, maar dient bij voorkeur vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117146846 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s).

Wijzigingen/afmeldingen
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 7 juni 2020 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden geen wijzigingen meer verwerkt. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 31 mei 2020. Na deze datum kan alleen nog ingeschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. Dat geldt ook voor deelnemers aan de selectie van kring Noord Oost Brabant. Wacht dus niet met inschrijven!
Afmeldingen voor dressuurrubrieken die gedaan zijn vóór 1 juni 2020 zullen niet in rekening worden gebracht. Afmeldingen voor springrubrieken die gedaan zijn vóór 8 juni 2020 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze data bij ons geregistreerd staan, is inschrijfgeld verschuldigd.

Programma 2020

Springen

Rubriek 1.1
Springwedstrijd klasse BB (zonder startpas), rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 280.5a)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.2
Springwedstrijd klasse Beginnelingen, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.3
Springwedstrijd klasse Licht, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.4
Springwedstrijd klasse Midden, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.5
Springwedstrijd klasse Zwaar, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.6
Springwedstrijd klasse Zwaar (ZZ), tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Dressuur

Rubriek 2.1
Individuele dressuurwedstrijd klasse Zwaar 2
Cat. C, D en E: 1e proef: 91 FEI 2e proef: 92 FEI
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.2
Individuele dressuurwedstrijd klasse Zwaar 1
Cat. C, D en E: 1e proef: 23 2e proef: 24
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.3
Individuele dressuurwedstrijd klasse Midden 2
Alle categorieën: 1e proef: 19 2e proef: 20
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.4
Individuele dressuurwedstrijd klasse Midden 1
Alle categorieën: 1e proef: 15 2e proef: 16
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.5
Individuele dressuurwedstrijd klasse Licht 2
Alle categorieën: 1e proef: 11 2e proef: 12
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.6
Individuele dressuurwedstrijd klasse Licht 1
Alle categorieën: 1e proef: 7 2e proef: 8
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.7
Individuele dressuurwedstrijd klasse B
Alle categorieën: 1e proef: 3 2e proef: 4
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.8
Individuele dressuurwedstrijd klasse BB (zonder startpas)
Alle categorieën: 1e proef: 1 2e proef: 2 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Afdelingsdressuur

Rubriek 3.1
Dressuurwedstrijd voor viertallen cat. A, B, C, D, E, klassen L t/m Z in handicap
Klasse L: proef 40, Klasse M: proef 42, Klasse Z: proef 44
Selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: geen
Prijzen: geen 

Rubriek 3.2
Dressuurwedstrijd voor zestallen cat. A, B, C, D, E, klassen L t/m Z in handicap
Klasse L: proef 40, Klasse M: proef 42, Klasse Z: proef 44
Selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: geen
Prijzen: geen

Er vindt dit jaar geen afdelingsdressuur plaats tijdens het Hippisch Festijn Grave.

Bixie

Inschrijven voor Bixie

Inschrijven voor de Bixierubrieken kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS Als je nog geen startpas hebt, kun je niet via MijnKNHS inschrijven. Je kunt echter wel meedoen met de Bixie rubrieken! Schrijf je dan in door een e-mail te sturen naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Geef duidelijk aan in welke rubriek(en) je wenst te starten en vermeld bij je inschrijving tevens je adres en telefoonnummer. 

Bixie dressuur

Rubriek 4.1

Bixie dressuurproef klasse AA
Alle categorieën: 1e proef: 2 2e proef: 1 
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.2
Bixie dressuurproef klasse A
Alle categorieën: 1e proef: 4 2e proef: 3
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.3
Bixie dressuurproef klasse B1
Alle categorieën: 1e proef: 6 2e proef: 5
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Bixie springen

Rubriek 4.4

Bixie springen klasse AA
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.5 
Bixie springen klasse A
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Algemene bepalingen

 • Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk.
 • De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 • Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
 • Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.
 • Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
 • Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
 • De organisatie bepaalt in overleg met de parcoursbouwer, jury en Federatievertegenwoordiger of de barrages worden verreden als ingesloten barrages of als afzonderlijke barrages. Dit wordt ruim voor aanvang van de rubriek bekend gemaakt.
 • Wanneer er sprake is van ex-aequo klasseringen wordt de ex-aequo-regeling zoals vermeld in artikel 137.8.a van het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS gehanteerd. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat.
 • Prijsuitreikingen vinden zo snel mogelijk na afloop van alle rubrieken plaats.
 • De startlijsten en uitslagen zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
 • Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony's en/of materiaal.
 • Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.