Pony's

Wedstrijd op 17, 18 en 19 september
Tijdens het Hippisch Festijn Grave 2021 vinden de ponywedstrijden dit jaar op zondag plaats. Er zijn zowel springwedstrijden als dressuurwedstrijden en voor de jongste kinderen zijn er speciale Bixiewedstrijden. Na de grote belangstelling vorig jaar kan de mini-cross voor zowel de Bixie combinaties als de al meer gevorderde ruiters/amazones dit jaar natuurlijk niet ontbreken. Alle niveaus komen dus aan bod. De springparcoursen worden ontworpen door Marius Bens. Jij rijdt toch zeker ook weer mee tijdens het Hippisch Festijn Grave 2021? Bekijk hieronder het programma en schrijf je meteen in!

Mini-cross 
Tijdens het Hippisch Festijn Grave houden we op zondag voor de tweede keer een minicross. We bouwen een mini crossparcours met natuurlijke hindernissen en zelfs een waterbak! We zorgen voor deskundige begeleiding in het parcours. Bij de hindernissen heb je de keuze tussen een sprong met een hoogte van ongeveer 30 cm. (bixie) of ongeveer 60 cm. Wil je meedoen? Stuur dan een e-mail met je naam en de naam van je pony naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 11,- en kan vooraf overgemaakt worden. Altijd al aan eventing willen proeven? Dan is dit je kans! Het aantal startplekken is beperkt, wacht dus niet te lang en meld je snel aan!

Inschrijvingen
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS door op de knop onderaan deze pagina te klikken.
Lukt aanmelden via MijnKNHS niet? Of heb je nog geen startpas? Meld je dan aan per e-mail via ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Het verschuldigde inschrijfgeld kan vooraf worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s).

Wijzigingen/afmeldingen
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 12 september 2021 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden geen wijzigingen meer verwerkt. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 12 september 2021. Na deze datum kan alleen nog ingeschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. 
Afmeldingen die gedaan zijn vóór 13 september 2021 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze datum bij ons geregistreerd staan, is inschrijfgeld verschuldigd.

Programma 2021

Springen

Rubriek 1.1
Springwedstrijd klasse BB (zonder startpas), rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 280.5a)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: geen.

Rubriek 1.2
Springwedstrijd klasse Beginnelingen, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.3
Springwedstrijd klasse Licht, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.4
Springwedstrijd klasse Midden, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.5
Springwedstrijd klasse Zwaar, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.6
Springwedstrijd klasse Zwaar (ZZ), tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Dressuur

Rubriek 2.1
Individuele dressuurwedstrijd klasse Zwaar 2
Cat. C, D en E: 1e proef: 91 FEI  |  2e proef: 92 FEI 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.2
Individuele dressuurwedstrijd klasse Zwaar 1
Cat. C, D en E: 1e proef: 23  |  2e proef: 24
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.3
Individuele dressuurwedstrijd klasse Midden 2
Alle categorieën: 1e proef: 19  |  2e proef: 20 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.4
Individuele dressuurwedstrijd klasse Midden 1
Alle categorieën: 1e proef: 15  |  2e proef: 16
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.5
Individuele dressuurwedstrijd klasse Licht 2
Alle categorieën: 1e proef: 11  |  2e proef: 12 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.6
Individuele dressuurwedstrijd klasse Licht 1
Alle categorieën: 1e proef: 7  |  2e proef: 8 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.7
Individuele dressuurwedstrijd klasse B
Alle categorieën: 1e proef: 3  |  2e proef: 4 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.8
Individuele dressuurwedstrijd klasse BB (zonder startpas)
Alle categorieën: 1e proef: 1  |  2e proef: 2 
Inschrijfgeld: € 9,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Er vindt dit jaar geen afdelingsdressuur plaats tijdens het Hippisch Festijn Grave.

Bixie 

Inschrijven voor Bixie

Inschrijven voor de Bixierubrieken kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS Als je nog geen startpas hebt, kun je niet via MijnKNHS inschrijven. Je kunt echter wel meedoen met de Bixie rubrieken! Schrijf je dan in door een e-mail te sturen naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Geef duidelijk aan in welke rubriek(en) je wenst te starten en vermeld bij je inschrijving tevens je adres en telefoonnummer. 

Bixie dressuur

Rubriek 4.1

Bixie dressuurproef klasse AA
Alle categorieën: 1e proef: 1  |  2e proef: 2 
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.2
Bixie dressuurproef klasse A
Alle categorieën: 1e proef: 3  |  2e proef: 4
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.3
Bixie dressuurproef klasse B1
Alle categorieën: 1e proef: 5  |  2e proef: 6
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Bixie springen

Rubriek 4.4

Bixie springen klasse AA
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.5 
Bixie springen klasse A
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 9,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Algemene bepalingen

 • Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk.
 • De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 • Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
 • Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.
 • Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
 • Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
 • De organisatie bepaalt in overleg met de parcoursbouwer, jury en Federatievertegenwoordiger of de barrages worden verreden als ingesloten barrages of als afzonderlijke barrages. Dit wordt ruim voor aanvang van de rubriek bekend gemaakt.
 • Wanneer er sprake is van ex-aequo klasseringen wordt de ex-aequo-regeling zoals vermeld in artikel 137.8.a van het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS gehanteerd. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat.
 • Prijsuitreikingen vinden zo snel mogelijk na afloop van alle rubrieken plaats.
 • De startlijsten en uitslagen zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
 • Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony's en/of materiaal.
 • Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.