KoudbloedendagKoudbloeden

De koudbloedenwedstrijd zal dit jaar volledig geïntegreerd zijn in de Hippisch Festijn Grave '2020 social distance edition'. Op zaterdagmiddag en -avond 19 september zijn speciale dressuurrubrieken uitgegschreven die alleen zijn opengesteld voor alle koudbloedrassen (zowel pony's als paarden). Op deze manier kunnen ook de koudbloed-deelnemers proeven van de unieke HFG-sfeer.

Officieel starten (met startpas)
Je kunt via onderstaande knop inschrijven voor de officiële KNHS-rubrieken die ook voor winstpunten meetellen. 

Als recreant zonder startpas meedoen
Het is ook mogelijk om zonder startpas aan de koudbloedenwedstrijd mee te doen. We maken een apart recreantenklassement op. Je bepaalt zelf in welke klasse je mee rijdt en je hebt de mogelijkheid om twee proeven te rijden. Als je geen startpas hebt, kun je niet via 

onderstaande knop inschrijven. Stuur dan een e-mail naar koudbloeden@hippischfestijngrave.nl. Vermeld daarin duidelijk je naam, de naam van je paard/pony en je adres. Ook vermeld je in welke klasse je mee wilt rijden en of je één of twee proeven wilt rijden. 

Ook springen als recreant?
Dat kan dit jaar ook tijdens het Hippisch Festijn Grave. Op zaterdag vanaf 16.30 uur zal er een recreantenrubriek springen plaatsvinden waar je zonder startpas aan mee kunt doen. Je kunt een hoogte van 40 cm., een hoogte van 60 cm. of een hoogte van 80 cm. springen. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Vermeld daarin duidelijk je naam, de naam van je paard/pony en je adres en geef aan of je een parcours van 40 cm., 60 cm. of 80 cm. wilt springen (Meerder hoogtes mag natuurlijk ook). Het inschrijfgeld voor het recreantenspringen bedraagt € 10,00 per parcours. Het inschrijfgeld dient vooraf te worden overgemaakt.

Algemene bepalingen Koudbloeden

• Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet    voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
• Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
• Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
• Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk.
• De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
• De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
• Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
• Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
• De startlijsten zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
• Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony’s en/of materiaal.
• Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

Algemene informatie dressuur:
• Wanneer er sprake is van ex-aequo klasseringen wordt de ex-aequo-regeling zoals vermeld in artikel 137.8.a van het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS gehanteerd. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat.
• Prijsuitreikingen vinden zo snel mogelijk na afloop van de rubrieken plaats.