Paarden springen

Wedstrijden
Tijdens het Hippisch Festijn Grave vinden gedurende drie dagen springwedstrijden voor paarden plaats. De springparcoursen worden ontworpen door Marius Bens. Alle niveaus van de klasse BB tot en met de klasse ZZ komen aan bod met als hoogtepunt de afsluiting met een spectaculaire derby op zondagmiddag. Jij rijdt toch zeker ook mee tijdens dit fantastische evenement? Bekijk hieronder het programma en schrijf je meteen in!


Inschrijven
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS door op de knop onderaan deze pagina te klikken. Je kunt eventueel ook het digitale inschrijfformulier van de KNHS invullen en e-mailen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Het verschuldigde inschrijfgeld kan contant betaald worden, maar dient bij voorkeur vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117146846 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s).

Wijzigingen/afmeldingen
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 7 juni 2020 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden alleen nog wijzigingen verwerkt indien organisatorisch mogelijk. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via springenpaarden@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 7 juni 2020. Na deze datum kan alleen nog ingeschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. Wacht dus niet met inschrijven!
Afmeldingen voor springrubrieken die gedaan zijn vóór 8 juni 2020 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze datum bij ons geregistreerd staan, is inschrijfgeld verschuldigd.

Paard-Pony Relais springen
Op zaterdagmiddag rond 16.00 uur vindt een Paard-Pony Relais springwedstrijd plaats. Een paardencombinatie en een ponycombinatie vormen samen een team. De paardencombinatie springt de eerste helft van het parcours, de ponycombinatie het tweede deel. Er wordt meteen op tijd gereden. Het team met de minste fouten en de snelste tijd wint de rubriek. Deelnemers springen op eigen niveau en hoogte. Om aan te melden stuur je een e-mail naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Vermeld de namen van beide combinaties. Heb je nog geen partner om een team mee te vormen, maar wil je wel graag meedoen? Meld je dan gewoon aan, dan proberen wij teams samen te stellen. Dit betreft een demonstratierubriek en telt daarom niet mee voor de officiële KNHS-puntentelling. Inschrijfgeld: € 15,- per team, deelname door maximaal 15 teams.
Prijzen: € 75,- € 50,- € 25,-.

Nieuw: Recreantenrubriek
Vind je het leuk om een keer als recreant te springen? Heb je geen startpas of vind je een BB- of B-parcours nog te hoog? Dan kun je dit jaar meedoen aan de recreantenrubiek tijdens het Hippisch Festijn Grave. Op zaterdagavond zal er vanaf ongeveer 17.00 uur een recreantenrubriek springen plaatsvinden waar je zonder startpas aan mee kunt doen. Je kunt een hoogte van 40 cm. of een hoogte van 60 cm. springen. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Vermeld daarin duidelijk je naam, de naam van je paard/pony en je adres en geef aan of je een parcours van 40 cm. of 60 cm. hoogte wilt springen (Beiden mag natuurlijk ook). Het inschrijfgeld voor het recreantenspringen bedraagt
€ 10,00 per parcours.

Programma 2020

Vrijdag 12 juni | 17.00 uur (onder voorbehoud)

Rubriek S1
Springwedstrijd klasse BB80, rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 280.5.a)
Inschrijfgeld: € 12,-
Prijzen: geen

Rubriek S2
Springwedstrijd klasse B, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a)
Inschrijfgeld: € 13,-
Prijzen: € 40,- € 30,- € 20,- € 10,- € 10,- regl. volgprijzen € 10,-

Zaterdag 13 juni | 16.00 uur (onder voorbehoud)

Rubriek S3 
Paard-Pony Relais springwedstrijd. Een paardencombinatie en een ponycombinatie vormen samen een team. De paardencombinatie springt de eerste helft van het parcours, de ponycombinatie het tweede deel. Er wordt meteen op tijd gereden. Het team met de minste fouten en de snelste tijd wint de rubriek. Deelnemers springen op eigen niveau en hoogte. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Vermeld de namen van beide combinaties. Heb je nog geen partner om een team mee te vormen, maar wil je wel graag meedoen? Meld je dan gewoon aan, dan proberen wij teams samen te stellen.Dit betreft een demonstratierubriek en telt daarom niet mee voor de officiële KNHS-puntentelling.
Inschrijfgeld: € 15,- per team, deelname door maximaal 15 teams
Prijzen: € 75,- € 50,- € 25,-

Rubriek S4 
Springwedstrijd voor recreanten, rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 280.5.a), hoogte 40 cm. of 60 cm.
Deelname zonder startpas is mogelijk.
Inschrijfgeld: € 10,-
Prijzen: gebruiksartikelen en strikken

Rubriek S5 
Springwedstrijd klasse L, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 14,-
Prijzen: € 60,- € 40,- € 30,- € 20,- € 10,- regl. volgprijzen € 10,-

Zondag 14 juni | 9.00 uur (onder voorbehoud)

Rubriek S6
Springwedstrijd klasse B, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a) 
Selectie kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 13,-
Prijzen: € 40,- € 30,- € 20,- € 10,- € 10-, regl. volgprijzen € 10,-
Deze rubriek is een kwalificatierubriek voor de "Wetering Bodemtechniek Trophy"

Rubriek S7 
Springwedstrijd klasse M, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 15,-
Prijzen: € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- € 15,- regl. volgprijzen € 10,-

Rubriek S8
Springwedstrijd klasse Z, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deze rubriek kan in handicap worden verreden met rubriek S9
Inschrijfgeld: € 16,-
Prijzen: € 100,- € 75,- € 50,- € 25,- € 15,- regl. volgprijzen € 15,-

Rubriek S9 
Springwedstrijd klasse ZZ, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deze rubriek kan in handicap worden verreden met rubriek S8
Inschrijfgeld: € 16,-
Prijzen: € 100,- € 75,- € 50,- € 25,- € 15,- regl. volgprijzen € 15,-

Rubriek S10
Derby (art. 277), tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Vrije aanmelding voor de klassen M, Z en ZZ. Maximaal 1 paard per deelnemer.
Omdat de derby ook opengesteld is voor de klasse M, telt deze niet mee voor
de officiële KNHS-puntentelling. Het is een demonstratierubriek.
Inschrijfgeld: € 17,50 
Prijzen: € 300,- € 120,- € 80,- € 40,- € 40,- regl. volgprijzen € 20,-

Algemene bepalingen

 • Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk. De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 • Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
 • Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.
 • Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
 • Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
 • De organisatie bepaalt in overleg met de parcoursbouwer, jury en Federatievertegenwoordiger of de barrages worden verreden als ingesloten barrages of als afzonderlijke barrages. Dit wordt ruim voor aanvang van de rubriek bekend gemaakt.
 • Prijsuitreikingen vinden aansluitend aan alle rubrieken plaats.
 • De startlijsten en uitslagen zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
 • Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony's en/of materiaal.
 • Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

Rubriek S1
Springwedstrijd klasse B Hc, tabel A zonder barrage (art. 238.1.a)Er wordt geen klassement opgemaakt. Deze rubriek is bedoeld als oefenwedstrijd en alleen opengesteld voor Hors Concours starts. Wanneer het aantal deelnemers dat noodzakelijk maakt, kan deze rubriek verplaatst worden naar donderdagavond 25 juni 2015. Inschrijfgeld: € 10,- Prijzen: n.v.t.

Rubriek S2
Springwedstrijd klasse L, wedstrijd in Twee Fasen (art. 274.5.c) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
Wanneer het aantal deelnemers dat noodzakelijk maakt, kan deze rubriek verplaatst worden naar donderdagavond 25 juni 2015. Inschrijfgeld: € 12,-
Prijzen: € 70,- € 50,- € 35,- € 25,- € 15,- regl. volgprijzen € 12,-

Rubriek S3
Springwedstrijd klasse Z, wedstrijd in Twee Fasen (art. 274.5.c) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
Inschrijfgeld: € 12,50
Prijzen: € 100,- € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- regl. volgprijzen € 12,50

Rubriek S4
Springwedstrijd klasse L, tabel A met barrage (art. 238.2.b) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers. Inschrijfgeld: € 12,- Selectie kring Noord Oost Brabant Prijzen: € 70,- € 50,- € 35,- € 25,- € 15,- regl. volgprijzen € 12,-

Rubriek S5
Springwedstrijd klasse M, tabel A met barrage (art. 238.2.b) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
Inschrijfgeld: € 12,50 Selectie kring Noord Oost Brabant Prijzen: € 100,- € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- regl. volgprijzen € 12,50

Rubriek S6
Springwedstrijd klasse BB, tabel A zonder barrage (art. 238.1.d)
Er wordt geen klassement opgemaakt.
Wanneer het aantal deelnemers dat noodzakelijk maakt, kan deze rubriek verplaatst worden naar donderdagavond 25 juni 2015. Inschrijfgeld: € 10,-
Prijzen: n.v.t.

Rubriek S1
Springwedstrijd klasse B, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
In deze rubriek worden geen Hors Concours starts geaccepteerd. Inschrijfgeld: € 11,- Selectie kring Noord Oost Brabant Prijzen: € 50,- € 35,- € 25,- € 15,- € 12,- regl. volgprijzen € 11,-