Paarden springen

Hippisch Festijn Grave op 17, 18 en 19 september
Tijdens hetHippisch Festijn Grave 2021 vinden gedurende drie dagen springwedstrijden voor paarden plaats. De springparcoursen worden ontworpen door Marius Bens. Alle niveaus van de klasse BB tot en met de klasse ZZ komen aan bod. Jij rijdt toch zeker ook weer mee tijdens het Hippisch Festijn Grave 2021? Bekijk hieronder het programma en schrijf je meteen in!

Inschrijven
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS door op de knop onderaan deze pagina te klikken. Lukt inschrijven via MijnKNHS niet? Stuur dan een e-mail naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Het verschuldigde inschrijfgeld kan vooraf worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s).

Wijzigingen/afmeldingen
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 12 september 2021 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden alleen nog wijzigingen verwerkt indien organisatorisch mogelijk. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via springenpaarden@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 12 september 2021. Na deze datum kan alleen nog ingeschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. Wacht dus niet met inschrijven! Afmeldingen die gedaan zijn vóór 13 september 2021 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze datum bij ons geregistreerd staan, is inschrijfgeld verschuldigd.

Recreantenrubriek
Vind je het leuk om een keer als recreant te springen? Heb je geen startpas of vind je een BB- of B-parcours nog te hoog? Dan kun je ook dit jaar meedoen aan de recreantenrubiek tijdens het Hippisch Festijn Grave. Op zaterdagmiddag zal er vanaf ongeveer 15.00 uur een recreantenrubriek springen plaatsvinden waar je zonder startpas aan mee kunt doen. Je kunt een hoogte van 40 cm., een hoogte van 60 cm. of een hoogte van 80 cm. springen. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Vermeld daarin duidelijk je naam, de naam van je paard/pony en je adres en geef aan of je een parcours van 40 cm., 60 cm. of 80 cm. hoogte wilt springen (Meerdere hoogtes mag natuurlijk ook). Het inschrijfgeld voor het recreantenspringen bedraagt  € 10,00 per parcours.

Derby
De derby is terug van weggeweest! Vanwege de coronabeperkingen konden we in 2020 geen derby organiseren. Maar nu pakken we weer uit met de traditionele spectaculaire afsluiting van het Hippisch Festijn Grave. Aansluitend aan de ponyrubrieken wordt op zondag 19 september rond de klok van 16.00 uur de  derby van Grave weer gehouden. De hoofdprijs hebben we dankzij onze sponsors kunnen verhogen naar maarliefst € 500,-!
De derby is opengesteld voor de klassen M, Z en ZZ. Er zijn slechts 20 startplekken, dus schrijf je snel in om zeker te zijn van deelname! Inschrijven kan via MijnKNHS of door een e-mail te sturen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl.

Programma 2021

Zaterdag 18 september | 9.30 uur (onder voorbehoud)

Rubriek S2 
Springwedstrijd klasse BB80, rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 280.5.a)
Insch
rijfgeld: € 12,-
Prijzen: geen

Rubriek S3
Springwedstrijd klasse B, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a) 
Inschrijfgeld: € 13,-
Prijzen: € 50,- € 40,- € 30,- € 20,- € 10-, regl. volgprijzen € 10,-

Rubriek S4 
Springwedstrijd klasse M, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Inschrijfgeld: € 15,-
Prijzen: € 90,- € 70,- € 50,- € 30,- € 10,- regl. volgprijzen € 10,-

Rubriek S5
Springwedstrijd klasse Z, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deze rubriek kan in handicap worden verreden met rubriek S6
Inschrijfgeld: € 16,-
Prijzen: € 100,- € 75,- € 50,- € 25,- € 10,- regl. volgprijzen € 10,-

Rubriek S6 
Springwedstrijd klasse ZZ, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Deze rubriek kan in handicap worden verreden met rubriek S5
Inschrijfgeld: € 16,-
Prijzen: € 100,- € 75,- € 50,- € 25,- € 10,- regl. volgprijzen € 10,-

Rubriek S7 
Springwedstrijd voor recreanten, rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 280.5.a), hoogte 40 cm., 60cm. of 80 cm.
Deelname zonder startpas is mogelijk.
Inschrijfgeld: € 10,-
Prijzen: gebruiksartikelen en strikken

Rubriek S8 
Springwedstrijd klasse L, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Inschrijfgeld: € 14,-
Prijzen: € 70,- € 50,- € 30,- € 20,- € 10,- regl. volgprijzen € 10,-

Zondag 19 september | 16.00 uur (onder voorbehoud)

Rubriek S9
Springwedstrijd Derby (zie toelichting hierboven)
Dit betreft een demonstratierubriek en telt daarom niet mee voor de officiële KNHS-puntentelling.
Inschrijfgeld: € 25,-. Deelname door maximaal 20 ruiters/amazones.
Prijzen: € 500,-, € 300,-, € 100,-.

Algemene bepalingen

 • Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk. De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 • Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
 • Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.
 • Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
 • Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
 • De organisatie bepaalt in overleg met de parcoursbouwer, jury en Federatievertegenwoordiger of de barrages worden verreden als ingesloten barrages of als afzonderlijke barrages. Dit wordt ruim voor aanvang van de rubriek bekend gemaakt.
 • Prijsuitreikingen vinden aansluitend aan alle rubrieken plaats.
 • De startlijsten en uitslagen zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
 • Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony's en/of materiaal.
 • Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

Rubriek S1
Springwedstrijd klasse B Hc, tabel A zonder barrage (art. 238.1.a)Er wordt geen klassement opgemaakt. Deze rubriek is bedoeld als oefenwedstrijd en alleen opengesteld voor Hors Concours starts. Wanneer het aantal deelnemers dat noodzakelijk maakt, kan deze rubriek verplaatst worden naar donderdagavond 25 juni 2015. Inschrijfgeld: € 10,- Prijzen: n.v.t.

Rubriek S2
Springwedstrijd klasse L, wedstrijd in Twee Fasen (art. 274.5.c) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
Wanneer het aantal deelnemers dat noodzakelijk maakt, kan deze rubriek verplaatst worden naar donderdagavond 25 juni 2015. Inschrijfgeld: € 12,-
Prijzen: € 70,- € 50,- € 35,- € 25,- € 15,- regl. volgprijzen € 12,-

Rubriek S3
Springwedstrijd klasse Z, wedstrijd in Twee Fasen (art. 274.5.c) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
Inschrijfgeld: € 12,50
Prijzen: € 100,- € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- regl. volgprijzen € 12,50

Rubriek S4
Springwedstrijd klasse L, tabel A met barrage (art. 238.2.b) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers. Inschrijfgeld: € 12,- Selectie kring Noord Oost Brabant Prijzen: € 70,- € 50,- € 35,- € 25,- € 15,- regl. volgprijzen € 12,-

Rubriek S5
Springwedstrijd klasse M, tabel A met barrage (art. 238.2.b) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
Inschrijfgeld: € 12,50 Selectie kring Noord Oost Brabant Prijzen: € 100,- € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- regl. volgprijzen € 12,50

Rubriek S6
Springwedstrijd klasse BB, tabel A zonder barrage (art. 238.1.d)
Er wordt geen klassement opgemaakt.
Wanneer het aantal deelnemers dat noodzakelijk maakt, kan deze rubriek verplaatst worden naar donderdagavond 25 juni 2015. Inschrijfgeld: € 10,-
Prijzen: n.v.t.

Rubriek S1
Springwedstrijd klasse B, rijstijlwedstrijd met barrage (art. 280.5.a) Opengesteld voor maximaal 52 deelnemers.
In deze rubriek worden geen Hors Concours starts geaccepteerd. Inschrijfgeld: € 11,- Selectie kring Noord Oost Brabant Prijzen: € 50,- € 35,- € 25,- € 15,- € 12,- regl. volgprijzen € 11,-