Oefencross en groepslessen crosstraining

Oefencross
Op 24 en 25 september houden we op ons fraaie ruitersportterrein weer een oefencross over ongeveer 25 natuurlijke hindernissen waaronder een Ierse wal, waterbak, op- en afsprongen en een pulverman hindernis. Het parcours kan zowel op zaterdagmiddag als op zondagmiddag gereden worden. Beide dagen is het parcours hetzelfde. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00, er zijn geen prijzen. Deelname is mogelijk door pony's van de categoriën C, D en E en paarden. Ervaring in het rijden van springparcoursen is noodzakelijk.

Groepslessen crosstraining
De mogelijkheid bestaat ook om deel te nemen aan groepslessen crosstraining. Deze groepslessen vinden zowel op zaterdag als op zondag voor de middag plaats onder begeleiding van erkende eventing-instructeurs. Op zaterdag begeleidt Vera Grevelink de groepen, op zondag doet Vera Grevelink dat samen met Suzanne Bouten. Heb je een voorkeur voor een instructeur? Geef dat dan bij het inschrijven aan. Wil je graag les van Suzanne Bouten, schrijf dan in voor de trainingsgroepen op zondag (Suzanne is er niet op zaterdag).
De trainingsgroepen bestaan uit 4 of 5 personen die onder begeleiding van de instructeurs alle crosshindernissen langs gaan. De groepsles duurt ongeveer een uur. Uiteraard kun je 's-middags (of op de andere dag) dan ook meedoen aan de oefencross. Deelname aan de groepsles kost € 20,00. Doe je aan zowel de groepsles als de oefencross mee, dan betaal je in totaal € 35,00 inschrijfgeld. Deelname is mogelijk door pony's van de categorieën C, D en E en paarden. Enige ervaring met springen is gewenst.

Inschrijven
Inschrijven voor de oefencross kan via MijnKNHS of per e-mail via cross@hippischfestijngrave.nl.
Inschrijven voor de groepslessen crosstraining kan allen per e-mail via cross@hippischfestijngrave.nl.
Het verschuldigde inschrijfgeld graag vooraf overmaken op bankrekening NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van "cross" en de naam van de ruiter/amazone.