Pony's

Wedstrijden
Tijdens het Hippisch Festijn Grave vinden op zaterdag de ponywedstrijden plaats. Er zijn zowel springwedstrijden als dressuurwedstrijden en voor de jongste kinderen zijn er speciale Bixiewedstrijden. Alle niveaus komen dus aan bod. De springparcoursen worden ontworpen door Marius Bens. Jij rijdt toch zeker ook mee tijdens dit fantastische evenement? Bekijk hieronder het programma en schrijf je meteen in!

Inschrijvingen
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS door op de knop onderaan deze pagina te klikken. Je kunt eventueel ook het digitale inschrijfformulier van de KNHS invullen en e-mailen naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Het verschuldigde inschrijfgeld kan contant betaald worden, maar dient bij voorkeur vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s).

Wijzigingen/afmeldingen
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 17 juni 2018 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden geen wijzigingen meer verwerkt. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 10 juni 2018. Na deze datum kan alleen nog ingeschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. Dat geldt ook voor deelnemers aan de selectie van kring Noord Oost Brabant. Wacht dus niet met inschrijven!
Afmeldingen voor dressuurrubrieken die gedaan zijn vóór 11 juni 2018 zullen niet in rekening worden gebracht. Afmeldingen voor springrubrieken die gedaan zijn vóór 18 juni 2018 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze data bij ons geregistreerd staan, is inschrijfgeld verschuldigd.

Programma 2018

Springen

Rubriek 1.1
Springwedstrijd klasse BB (zonder startpas), rijstijlwedstrijd zonder barrage (art. 200.8)
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 8,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.2
Springwedstrijd klasse Beginnelingen, rijstijlwedstrijd (art. 280.5.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 8,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.3
Springwedstrijd klasse Licht, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 8,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.4
Springwedstrijd klasse Midden, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën C, D en E.
Inschrijfgeld: € 8,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.5
Springwedstrijd klasse Zwaar, tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën C, D en E.
Inschrijfgeld: € 8,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 1.6
Springwedstrijd klasse Zwaar (ZZ), tabel A met barrage (art. 238.2.b)
Selectie kring Noord Oost Brabant
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën D en E.
Inschrijfgeld: € 8,00 Prijzen: ereprijzen en strikken.

Dressuur

Rubriek 2.1
Individuele dressuurwedstrijd klasse Zwaar 2
Cat. C, D en E: 1e proef: 91 FEI 2e proef: 92 FEI
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.2
Individuele dressuurwedstrijd klasse Zwaar 1
Cat. C, D en E: 1e proef: 23 2e proef: 24
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.3
Individuele dressuurwedstrijd klasse Midden 2
Alle categorieën: 1e proef: 19 2e proef: 20
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.4
Individuele dressuurwedstrijd klasse Midden 1
Alle categorieën: 1e proef: 15 2e proef: 16
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.5
Individuele dressuurwedstrijd klasse Licht 2
Alle categorieën: 1e proef: 11 2e proef: 12
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.6
Individuele dressuurwedstrijd klasse Licht 1
Alle categorieën: 1e proef: 7 2e proef: 8
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.7
Individuele dressuurwedstrijd klasse B
Alle categorieën: 1e proef: 3 2e proef: 4
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Rubriek 2.8
Individuele dressuurwedstrijd klasse BB (zonder startpas)
Alle categorieën: 1e proef: 1 2e proef: 2
De eerste proef geldt als selectie voor kring Noord Oost Brabant
Inschrijfgeld: € 8,00 per proef.
Prijzen: ereprijzen en strikken.

Afdelingsdressuur

 Rubriek 3.1
Afdelingsdressuur zestallen, klassen Licht, Midden en Zwaar
Selectie kring Noord Oost Brabant
Klasse L: proef 40,  Klasse M: proef 42,  Klasse Z: proef 44
Inschrijfgeld: € 0,00
Prijzen: N.v.t.

Rubriek 3.2
Afdelingsdressuur viertallen, klassen Licht, Midden en Zwaar
Selectie kring Noord Oost Brabant
Klasse L: proef 40,  Klasse M: proef 42,  Klasse Z: proef 44
Inschrijfgeld: € 0,00
Prijzen: N.v.t.

Bixie

Rubriek 4.1
Bixie dressuurproef klasse AA, proef 2
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 6,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.2
Bixie dressuurproef klasse A, proef 4
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 6,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 4.3
Bixie dressuurproef klasse B1, proef 6
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 6,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 2.1
Bixie springen klasse AA
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 6,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Rubriek 2.2
Bixie springen klasse A
Deelname mogelijk door pony’s uit de categorieën A, B, C, D en E.
Inschrijfgeld: € 6,00
Prijzen: alle deelnemers ontvangen een herinnering.

Algemene bepalingen

 • Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk.
 • De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 • Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
 • Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.
 • Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
 • Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
 • De organisatie bepaalt in overleg met de parcoursbouwer, jury en Federatievertegenwoordiger of de barrages worden verreden als ingesloten barrages of als afzonderlijke barrages. Dit wordt ruim voor aanvang van de rubriek bekend gemaakt.
 • Wanneer er sprake is van ex-aequo klasseringen wordt de ex-aequo-regeling zoals vermeld in artikel 137.8.a van het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS gehanteerd. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat.
 • Prijsuitreikingen vinden zo snel mogelijk na afloop van alle rubrieken plaats.
 • De startlijsten en uitslagen zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
 • Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden en/of materiaal.
 • Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.